Henting av ferdig bunad

• Du blir informert per e-post, SMS eller telefon når bunaden din er klar til henting.
• Dersom du ønskjer å prøve bunaden din med skreddar til stades, må dette avtalast på førehand.
• Har du ikkje muligheit til å prøve bunaden ved henting, må du kontakte oss innan 2 veker dersom passforma ikkje er som avtalt.
• Betalinga skjer direkte i butikk eller ved bruk av Heimen Husfliden-konto.
• Betaler du på forehand, husk kvittering.
• Utlevering av bunaden skjer først når heile betalinga er gjort.

Er det noko anna du lurer på kontakt personalet i dei to butikkane våre eller send oss ein e-post til sentralbord@heimenhusfliden.no.