Prøving

• Ved bestilling av bunaden blir du informert om kor mange prøvingar som gjeld din bunad.
• Vi tilrår at du kjøper alt tilbehøret før du kjem til prøving dersom du ønsker rettleiing om bruk av tilbehør når du kjem og hentar bunaden.
• Noko av tilbehøret kan også ha lengre leveringstid.