1899 – Bondeungdomslaget i Oslo

1899 - Bondeungdomslaget i Oslo (BUL)

BUL blir grunnlagt

Heimen Husfliden er, gjennom morselskapet Bøndenes Hus, eigd av Bondeungdomslaget i Oslo (BUL).

BUL er ein frivillig organisasjon som tilbyr aktivitetar som folkedans, musikk, teater og idrett for folk i alle aldrar.

Aktivitetane til BUL er tufta på norsk folkekultur, bruk av nynorsk og dialektar og tilbod om eit rusfritt miljø. BUL eig Bøndenes Hus AS 100%.

Heimen LL Husflitsutsal kom i Bondeungdomslaget sitt eige i 1923.