1902: Klara Marie Semb

1902: Klara Marie Semb

Klara Marie Semb

Klara Marie Semb (1884-1970) førte vidare det arbeidet Hulda Garborg hadde gjort med å ta tradisjonsdansen i Norge, samt dokumentasjon av bunadstradisjoner. Ho byrja i Bondeungdomslaget i 1902.