1923 – Heimen Husflid og BUL

1923 - Heimen Husflid og BUL

Heimen Husflid og BUL

For kjøpesummer på om lag kr 25 000, som på den tida tilsvarte 12-13 årslønner, overtok BUL selskapet, retten til namnet og alle originalmønstra. Samtidig trygga dette den økonomiske framtida til ekteparet Johannessen sine to døtre.