2015 – Solhjell AS

2015 - Solhjell AS

Solhjell AS

Våren 2015 kjøpte Bøndenes Hus 70% av aksjane i Solhjell AS. Kåre Solhjell Konfeksjonsfabrikk AS kan føre historia si tilbake til 1947 i Molde. Bedrifta produserte dei første bunadene i 1985, i hovudsak mannsbunad frå Hallingdal og Vest-Telemark.