Modeller av bunader

Ulike bunadmodellar

Vi tilbyr bunader sydd etter dine mål i ulike utføringar

Når du har bestemt deg for at du vil ha ein ny bunad, kan Heimen Husfliden hjelpe deg vidare.
Med eit stort utval av ulike bunadmodellar og typar frå heile landet, vil dei fleste kunne finne sin bunad hos oss.

Bunad med ei prøving

Sydd etter personlege mål

Utarbeidd av Heimen Husfliden

Utvalde dame- og herrebunader

Påteikning av broderingsmønster på systova vår i Oslo

Brodert for hand i Kina

Delsydd i Litauen, Estland eller Kina

Bunaden blir sydd i saman og tilpassa kunden på systova vår i Oslo
Noko handsaum, mest maskinsaum
Knapphol sydd på maskin

Du kan avtale prøving ved utlevering

Sydd av ein av våre dyktige syarar; skreddarar med svennebrev i kjole- og draktsyarfaget, dame-/herreskreddarfaget, bunadstilvirkar eller meisterbrev

Bunad sydd etter mål

Sydd etter personlege mål

Utarbeidd av Heimen Husfliden og/eller Solhjell

Utvalde dame- og herrebunader

Påteikning av broderingsmønster på systova i Estland

Brodert for hand i Estland eller Vietnam

Sydd i Estland

Noko handsaum, mest maskinsaum

Knapphol sydd på maskin

Du kan avtale prøving ved utlevering

Bunad med to prøvingar

Sydd etter personlege mål med eventuelt justering på andre prøving

Bunaden blir modellert/forma etter kroppen

Påteikning av broderingsmønster på systova vår i Oslo

Blir sydd på systova vår i Oslo sentrum

Brodert for hand i Kina

Mykje handarbeid og handsaum

Minst 2 prøvingar med skreddar undervegs i saumprosessen

Knapphol blir sydd for hand

Prøving ved utlevering kan du avtale med skreddar undervegs i prosessen

Sydd av ein av våre dyktige syarar; skreddarar med svennebrev i kjole- og draktsyarfaget, dame-/herreskreddarfaget, bunadstilvirkar eller meisterbrev

Materialpakke – sy bunaden sjølv

Ein materialpakke inneheld det du treng for å sy heile eller delar av bunaden sjølv. Heimen Husfliden leverer materialpakkar til ei rekke bunader; kontakt oss for å finne ut om vi har materialpakke til din bunad.

Ein materialpakke leverast ferdig påteikna. Prisen vil ligge mellom kr 5.000 –15.000. Skjorte vil komme i tillegg, og her ligg prisen for materialpakka på om lag kr 2.500.

Materialpakkar kan fåast både i standard storleikar og etter mål. Dette varierer mellom ulike typar bunader.