1922 – Gudbrandsdalbunad B1 – B1xx festbunader

1922 - Gudbrandsdalbunad B1 – B1xx festbunader

Gudbrandsdalbunad B1 – B1xx festbunader

Heimen utarbeidde denne bunaden i 1922 som er i to utgaver med og uten forkle.
Karoline Grude vart tilsett som bestyrinne i Heimen da BUL overtok forretninga i 1923. Ho tek fatt i arbeidet med jobbe ut nye modellar etter same utgangspunkt som B 95.

Aksel Waldemar Johannessen tegna ut broderimønstret etter ein gamal brodert stakk som er på Norsk Folkemuseum. Snittmønstret til livet er det same som til rutaliv og råndastakk