1923 – Karoline Grude

1923 - Karoline Grude

Karoline Grude

Karoline Grude frå Rogaland var driftsstyrar for Heimen i perioden 1923-1947. Fr. Grude dreiv Heimen godt gjennom nedgangs- og krigstider og etterlet seg ei trygg verksemd basert på bunadsmønster, erfarne fagfolk og eit godt namn.