1923: Karoline Grude – driftsstyrar for Heimen

1923: Karoline Grude - driftsstyrar for Heimen

Karoline Grude

Karoline Grude (1882-1953) frå Høyland i Rogaland var driftsstyrar for Heimen frå 1923 til 1947. Hun dreiv Heimen godt periodar med økonomisk nedgang og krig, og etterlet seg ei trygg verksemd basert på bunadsmønster, erfarne fagfolk og eit godt omdømme.

Då ho overtok drifta hadde Heimen 3 tilsette, i 1938 hadde talet stege til 22 faste medarbeidarar. I tillegg kom eit hundretals heimearbeidande kvinner frå heile landet som leverte strikketøy og prydsaum.

Karoline Grude arbeidet blant anna med å jobbe ut nye bunadsmodellar etter same utgangspunkt som Aksel Waldemar-bunaden B95.

På fotografiet har Karoline Grude på seg eit gudbrandsdalsliv som ho sjølv hadde brodert. Dette livet finst framleis i samlinga til Heimen.

Karoline Grude - driftsstyrar for Heimen