2013 – Olavsrosa

2013 - Olavsrosa

Olavsrosa

Bøndenes Hus i Rosenkrantz’ gt. 8 med Bondeheimen, Kaffistova, Heimen Husfliden og Bondeungdomslaget i Oslo blir tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa i 2013 for god ivaretaking av ein bygard med høg arkitektonisk verdi og for eit framifrå kulturinnhald i drift og verksemd.