2016: Nytt namn og ny logo

2016: Nytt namn og ny logo

Heimen Husfliden

Den Norske Husfliden på GlasMagasinet og Heimen Husflid i Rosenkrantz’ gate 8 har endra namn til Heimen Husfliden.

Heimen Husfliden er ein del av Heimen Husfliden AS. Divisjonen består også av Solhjell AS, som produserer bunader og bunadstilbehør som blir selt til forhandlarar rundt om i Norge.

Heimen Husfliden AS er eigd av Bøndenes Hus som igjen er eigd 100 % av den frivillige organisasjonen Bondeungdomslaget i Oslo (BUL).